Prawo gospodarcze

HOME Zakres usług Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze jest dziedziną prawa, odpowiadającą za regulację działalności gospodarczej. Dotyczy ona przede wszystkim bieżącej działalności firm oraz przedsiębiorstw. Ta dziedzina prawa dzieli się na prawo publiczne oraz prawo prywatne.

Publiczne prawo gospodarcze określa rolę i zakres interwencji państwa oraz regulacji prawnych w gospodarkę. W zakres tego prawa wchodzi również nadzór organów państwa nad przedsiębiorcami, zasady podejmowania działalności gospodarczej oraz jej prowadzenia.

Prywatne prawo gospodarcze z kolei reguluje stosunki pomiędzy samimi przedsiębiorcami jak również pomiędzy przedsiębiorcami a ich konsumentami. W zakres tego prawa wchodzi regulacja organizacji przedsiębiorstw, czynności handlowych, ponadto funkcjonowanie spółek czy prawa papierów wartościowych.

Prawo gospodarcze obejmuje przede wszystkim :

 

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585