Zamówienia Publiczne

HOME Zakres usług Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne to często skomplikowane pod względem prawnym postępowania. Wymagają one niezwykle uważnego przygotowania by nie narazić się na odrzucenie oferty lub  niedoprecyzowanie zakresu oferty.

Oferujemy pomoc przedsiębiorcom w postępowaniach przetargowych w zakresie między innymi:
- przygotowania oferty zgodnie z przedstawionymi warunkami przez zamawiającego 
- doradztwa w zakresie występowania w przetargach 
- pomocy w zakresie ochrony prawnej podczas postępowania przetargowego i w czasie jego realizacji

Zamówienia Publiczne

Obsługą prawną w zakresie zamówień publicznych w kancelarii kontra zajmują się:

Radca Prawny Iwona Greń-Florczuk, przez ponad dwa lata aktywnie uczestniczyła w procesach ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz doszkalała się w tym zakresie. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu Prawo zamówień publicznych oraz szkolenie z zakresu zasad dokonywania zakupów w projektach EEFS w aspekcie ustawy Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w 2016 r. Jako sukces Pani mecenas należy wskazać, że żadne z nadzorowanych przez nią postępowań nie było obarczone błędami formalnymi. W chwili obecnej oferuje Państwu pomoc prawną i wsparcie merytoryczne w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji umowy. Polegać ono może między innymi na doradztwie prawnym w toku prowadzenia procedur ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych – w imieniu wykonawcy, jak i zamawiającego, reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, doradztwie w kwestiach formalnych oraz prawnych na etapie realizacji zamówienia oraz reprezentacji przed sądami i organami, dokonywaniu kontroli formalnej postępowań w trybie zasady konkurencyjności, tworzeniu wzorów umów (np. konsorcjum), pełnomocnictw. Pani mecenas potrafi doradzać innym ponieważ stara się podchodzić do każdego problemu przekrojowo i perspektywicznie, co pozwala kompleksowo uregulować sytuację Klienta. 
tel. + 48 518 500 806     email. radcakontra@gmail.com

 

Adam Panufnik, z zawodu prawnik - asystent prawnika w kancelarii adwokackiej kontra w Olsztynie. Od października 2017 r. zdobywa wykształcenie w zakresie Prawa zamówień publicznych, w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W roku 2017 uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warmińsko Mazusrkim w Olsztynie. Posiada doświadczenie jako prawnik. 
tel. + 48 500 800 585

 

Ewelina Prusik, w 2014 roku zdobyła wykształcenie w zakresie Prawa zamówień publicznych, w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.  W ramach pracy w Olsztyńskim Instytucie Badawczo Szkoleniowym Ewelina Prusik udzielała pomocy prawnej i doradztwa podczas procedur ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań w trybie pozaustawowym – zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego. Sporządzała środki ochrony prawnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowy w ramach postępowań prowadzonych w trybie pozaustawowym. Pani Ewelina Prusik uczestniczyła również w  postępowaniach odwoławczych, w tym reprezentowała  klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Doradzała prawnie oraz reprezentowała klientów przed sądami i innymi organami na etapie realizacji zamówienia publicznego ponadto sporządzała pisma procesowe i inne takie jak umowy konsorcjum czy pełnomocnictwa. Potrafi i lubi rozmawiać z ludźmi, co pozwala jej doskonalić swoje umiejętności, które może wykorzystywać w codziennej pracy zawodowej.
tel. + 48 500 800 585

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585