Profesjonalne

usługi prawne

Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur

Prawa są stanowione nie w odniesieniu do poszczególnych osób, lecz w sposób ogólny.

Skontaktuj się z nami

adwokat Dorota Krawczyk
tel. 500-800-584

Kancelaria adwokacka

Młodzi, dynamiczni, z pasją. Tacy właśnie jesteśmy. Gwarantujemy rzetelność, terminowość i dyskrecję.

Bazując na ogromnej wiedzy i naszym doświadczeniu, świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych.

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Udzielamy porad prawnych, a także sporządzamy oraz opiniujemy dokumenty różnego rodzaju.

Zakres usług
 • Prawo cywilne

  • porady prawne
  • prowadzenie spraw m.in.: o zapłatę, odszkodowania, zniesienie współwłasności
  • negocjowanie, przygotowywanie, opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • Prawo karne

  • obrona w sprawach karnych
  • obrona w postępowaniu wykroczeniowym
  • reprezentowanie przed Prokuraturą i Sądem
 • Prawo rodzinne

  • spraw m.in.: rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa
  • sprawy m.in. alimenty, opieka nad dziećmi, ustalenie kontaktów
  • sprawy m.in.: podział majątku, zniesienie współwłasności
 • Prawo pracy

  • doradztwo w zakresie prawa pracy
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • prowadzenie spraw dotyczących stosunków prawnych wynikających z zawartych umów
 • Prawo administracyjne

  • zastępstwo przed organami administracji państwowej oraz sądowoadministracyjnymi
  • porady prawne w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego
  • sporządzanie i opiniowanie wniosków, odwołania od decyzji administracyjnych
 • Prawo spadkowe

  • sprawy dotyczące nabycia spadku
  • zachowki
  • sporządzanie testamentów