Zespół

HOME Zespół
Dorota Krawczyk

Dorota Krawczyk

adwokat

Adwokat Dorota Krawczyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł magistra uzyskała na kierunku Prawo, a także Administracja. Studia na kierunku Prawo ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Adwokat Dorota Krawczyk aplikację adwokacką odbywała pod patronatem adwokat Zofii Bonk w Olsztynie. Jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej od roku 2011. W tejże Izbie ukończyła aplikację adwokacką oraz złożyła egzamin adwokacki.

Już podczas studiów adwokat Dorota Krawczyk wykazywała się licznymi inicjatywami, które pozwalały jej poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności potrzebne w przyszłym zawodzie adwokata. Rok studiów prawniczych odbyła w Hiszpanii na Uniwersytecie w Las Palmas na Gran Canarii, co pozwoliło jej uzyskać wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego. Jako żona przedsiębiorcy na co dzień styka się i rozwiązuje problemy związane z prawem gospodarczym prawem autorskim oraz prawem finansowym.

Bogate doświadczenie oraz szeroka wiedza zdobyte podczas studiów oraz aplikacji, umożliwiły adwokat Dorocie Krawczyk założenie indywidualnej kancelarii adwokackiej.

tel. 500 800 584

email:

Łukasz Jałoza

radca prawny

Łukasz Jałoza - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – kierunek Prawo, gdzie obronił pracę magisterską pod tytułem "Bezczynność w administracji publicznej jako przedmiot skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego". Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej klientów, które pogłębił również podczas pracy w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim w charakterze asystenta sędziego.

W marcu 2017 r. zdał egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

Specjalizuje się w zakresie prawa karnego materialnego, administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej.

tel. 720 789 257

email:

Łukasz Jałoza
Iwona Greń-Florczuk

Iwona Greń-Florczuk

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo, gdzie obroniła pracę magisterską pod tytułem „Ochrona poprzemysłowych i powojskowych nieruchomości zabytkowych poprzez rewitalizację miast – zagadnienia administracyjnoprawne” pod kierownictwem dr hab. Tomasza Bąkowskiego, prof. UG. W latach 2014 – 2016 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zaś w marcu 2017 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym, które zdobywała początkowo w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, następnie zaś podczas praktyk i pracy w olsztyńskich oraz trójmiejskich kancelariach adwokackich i radcowskich, w działach prawnych spółek kapitałowych oraz w dziale zamówień publicznych. Dodatkowo w okresie studiów aktywnie udzielała się w szeregu organizacji studenckich, współorganizując m.in. konferencje naukowe czy seminaria.

Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych oraz zasad funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. W kancelarii zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rodzinnego.

tel. 518 500 806

email:

Ewelina Prusik

asystentka adwokacka

Ewelina Prusik - z zawodu prawnik- aplikant radcowski. Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. W roku 2014 zdobyła wykształcenie w zakresie Prawa zamówień publicznych, w ramach studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W roku 2013 ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy. W 2012 r. uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik. Odbyła praktyki i pracowała w charakterze asystentki prawnej w olsztyńskiej kancelarii adwokackiej, radcowskiej. W toku swojej praktyki zawodowej uczestniczyła przy:
1. pomocy prawnej i doradztwie podczas procedur ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań w trybie pozaustawowym – zarówno po stronie wykonawcy, jak i zamawiającego.
2. Sporządzaniu środków ochrony prawnej w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Sporządzaniu umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz umów w ramach postępowań prowadzonych w trybie pozaustawowym.
4. Uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym, w tym reprezentacja klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.
5. Doradztwo prawne oraz reprezentacja klienta przed sądami i innymi organami na etapie realizacji zamówienia publicznego.
6. Sporządzanie pism procesowych i innych (np. umowy konsorcjum, pełnomocnictwa)

Aktualnie jako aplikant radcowski i asystent adwokata wspomaga pracę prawników w Kancelarii Adwokackiej Kontra w Olsztynie.

Potrafi i lubi rozmawiać z ludźmi, co pozwala jej doskonalić swoje umiejętności, które może wykorzystywać w codziennej pracy zawodowej.

tel. 500 800 585

email:

Ewelina Prusik
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585