Wynagrodzenie

HOME Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Specyfika zawodu adwokata sprawia, że honorarium za każdą usługę, naliczane jest indywidualnie. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy, w której zwraca się do nas Klient oraz czasu, jaki potrzebny jest do rzetelnego wykonania powierzonych nam zadań. Wysokość wymagrodzenia ustalana jest przed rozpoczęciem współpracy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy oraz dostarczoną przez Klienta dokumentacją. Orientacyjny cennik usług naszej Kancelarii kształtuje się następująco:

 

Porady prawne

Sporządzanie umów, opiniowanie umów

Pisma procesowe

Sprawy sądowe

Sprawy o zapłatę

obowiązuje minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu sporu:

Negocjacje

 

x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585