Zakres usług

HOME Zakres usług

Zakres usług

 

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • roszczenia odszkodowawcze
 • sprawy dotyczące własności – ustalenie własności, zniesienie współwłasności, wydanie rzeczy
 • skargi pauliańskie
 • sprawy w zakresie prawa nieruchomości – sprawy o zasiedzenie, eksmisje, rozgraniczenie
 • doradztwo, sporządzanie, negocjacje i opiniowanie umów cywilnoprawnych

Więcej »

 

Prawo karne

 • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • obrona w sprawach karnoskarbowych
 • porady prawne
 • przygotowywanie pism procesowych
 • postępowania w sprawach: odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary i inne
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniach penitencjarnych

Więcej »

 

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód i separację
 • sprawy o alimenty
 • sprawy związane z majątkiem: intercyzy, podział majątku
 • prowadzenie postępowań dotyczących władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zwieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • sprawy za zakresu opieki oraz kurateli
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • porady prawne w zakresie umów majątkowych sporządzanych między małżonkami

Więcej »

 

Prawo pracy

 • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy
 • sprawy dotyczące mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy
 • sporządzanie dokumentów dotyczących zakresu stosunków pracowniczych: ugody, porozumienia, zakaz konkurencji
 • występowanie przed organami zatrudnienia
 • porady prawne, wydawanie opinii

Więcej »

 

Prawo administracyjne

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwoleń oraz koncesji (dot. prawa budowlanego, celnego, energetycznego)
 • prowadzenie postępowań przed WSA oraz NSA
 • doradztwo prawne
 • sporządzanie i opiniowanie wniosków
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi

Więcej »

 

Prawo spadkowe

 • porady prawne w zakresie prawa spadkowego
 • sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, przyjęcia lub odrzucenia spadku
 • sprawy o zachowek
 • pomoc w zakresie zapisów testamentalnych

Więcej »

Prawo autorskie

 •  ochrona osobistych praw autorskich
 •  ochrona prawa do wizerunku
 •  sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych
 •  obsługa prawna autorów i twórców

Więcej »

x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585