Prawo karne

HOME Zakres usług Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne reguluje kwestie odpowiedzialności związanej z popełnianiem czynów zabronionych będących przestępstwami oraz z karami, jakie grożą za ich popełnienie. Prawo karne dzielone jest na prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze. Źródłami prawa karnego w Polsce są: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Prawo karne pełni trzy główne funkcje - funkcję sprawiedliwościową, ochronną oraz gwarancyjną.

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego:

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585