Tymczasowe aresztowanie

HOME Zakres usług Prawo karne Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest przewidzianym przez polski Kodeks karny środkiem zapobiegawczym, jedynym środkiem izolacyjnym. Tymczasowe aresztowanie ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania. Niekiedy tymczasowe aresztowanie dotyczy oskarżonych, wobec których zachodzi podejrzenie, że na wolności mogliby popełnić kolejne przestępstwo. W takiej sytuacji tymczasowe aresztowanie stosowane jest wyłącznie wówczas, gdy zostały zebrane dowody wykazujące duże prawdopodobieństwo tego, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Tymczasowe aresztowanie następuje na mocy postanowienie sądu. Z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie występuje do sądu prokurator.

Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowe aresztowania stosowany jest gdy:

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585