Zawieszenie wykonania kary

HOME Zakres usług Prawo karne Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary

Najczęściej kara orzeczona przez sąd ma klauzulę natychmiastowej wykonalności. W wyjątkowych przypadkach sąd ma prawo orzec warunkowe zawieszenie kary.

Zawieszenie wykonania kary może zostać orzeczone w przypadku kar pozbawienie wolności, które nie przekraczają 2 lat, a także w przypadku kary ograniczenia wolności lub grzywny. Zawieszenie wykonania kary następuje w przypadkach, gdy już samo nałożenie na skazanego kary jest gwarantem tego, że nie powróci on do przestępstwa. Rozpatrując zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę szereg okoliczności, które stanowić mogą przesłanki do takiego zawieszenia. Jest to np. postępowanie skazanego w przeszłości, jego status społeczny, postawa sprawcy w toku postępowania, dotychczasowy sposób życia i inne.

Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby. Okres ten biegnie od momentu, gdy uprawomocni się orzeczenie sądu. Okres próby trwa:

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585