Udzielanie korzyści majątkowej

HOME Zakres usług Prawo karne Udzielanie korzyści majątkowej

Udzielanie korzyści majątkowej

Udzielanie korzyści majątkowej, czyli tzw. łapownictwo, jest w Polsce przestępstwem. Pamiętać należy, że w takiej sytuacji przestępstwo popełnia zarówno osoba wręczająca korzyść majątkową, jak i osoba przyjmująca taką korzyść.

Korzyść majątkowa może być udzielona w różnej formie. Nie zawsze oznacza to, że korzyść musi mieć formę pieniężną. Korzyścią majątkową określane jest zatem jakiekolwiek przysporzenie majątku. O udzielaniu korzyści majątkowych najczęściej mówimy w odniesieniu do osób, które pełnią funkcje publiczne. Są to więc np. politycy, sędziowie, lekarze, komornicy, urzędnicy itd.

Udzielanie korzyści majątkowych zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. Kara za wręczenie takiej korzyści nie może być warunkowo umorzona. Nie jest również zamieniana na karę grzywny. Przy wręczeniu znacznej korzyści art. 335 KPK nie dopuszcza nawet możliwości zawarcia ugody.

Osoba wręczająca korzyść majątkową ma szansę na uniknięcie kary wówczas, gdy dobrowolnie przyzna się do popełnienia przestępstwa. Art. 60 KK dopuszcza tez możliwość złagodzenia kary wówczas, gdy osoba , która została "przyłapana" na otrzymaniu korzyści wskaże osobę, która wręczyła mu taką korzyść.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585