Odroczenie wykonania kary

HOME Zakres usług Prawo karne Odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary

O odroczenie wykonania kary mogą ubiegać się osoby skazane, które jeszcze nie rozpoczęły odbywania kara i nie zostały osadzone w zakładzie karnym. Odroczenie wykonania kary znosi obowiązek prawny niezwłocznego poddania się karze. Podobnie jak w przypadku przerwy w karze istnieją dwie grupy przesłanek mogących powodować odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Przesłanki obligatoryjne, które powodują odroczenie wykonania kary to:

Przesłanki fakultatywne, czyli te, które sąd może wziąć pod uwagę przy orzekaniu odroczenia wykonania kary, to:

Odroczenie wykonania kary opierające się na przesłankach obligatoryjnych udzielane jest na czas trwania przeszkody. W przypadku przesłanek fakultatywnych odroczenie udzielane jest na maksymalnie 6 miesięcy. O odroczenie wykonywania kary można ubiegać się kilka razy z zastrzeżeniem, że łączny okres odroczenia nie może być dłuższy niż 1 rok. Ograniczenie 1 roku nie dotyczy kobie w ciąży oraz kobiet w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585