Zażalenie na umorzenie śledztwa

HOME Zakres usług Prawo karne Zażalenie na umorzenie śledztwa

Zażalenie na umorzenie śledztwa

Art. 306 Kodeksu postępowania karnego uprawnia pokrzywdzonego oraz pewne instytucje, wymienione w art .305§4 KPK, do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub odmowę wszczęcia postępowania.

Jeśli więc pokrzywdzony lub instytucja wymieniona w kodeksie czują się pokrzywdzone postanowieniem, mają możliwość złożenia zażalenia.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa ma prawo złożyć:

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa ma prawo złożyć:

Zażalenie wniesione musi być w zawitym terminie 7 dni, od daty doręczenia postanowienia do sądu, który jest właściwy do rozpoznania sprawy . Musi być ono wniesione za pośrednictwem prokuratora, który wydał lub zatwierdził postanowienie. Prokurator może takie zażalenie uwzględnić lub też uznać, że brak jest podstaw do jego uwzględnienia. Jeśli zażalenie nie zostaje uwzględnione prokurator ma obowiązek przedstawić zażalenie wraz z aktami sprawy, odpowiedniemu sądowi. Zobowiązany jest również do dołączenia swojego stanowiska, co do zasadności zażalenia.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585