Posiadanie narkotyków

HOME Zakres usług Prawo karne Posiadanie narkotyków

Posiadanie narkotyków

W Polsce posiadanie jakichkolwiek narkotyków, nawet w najmniejszych ilościach, jest czynem karalny. Pamiętać należy, że Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii do środków psychotropowych i odurzających zalicza zarówno substancje psychoaktywne pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. W/w ustawa dokładnie precyzuje, które substancje klasyfikowane są jako odurzające, a które jako psychotropowe.

Posiadanie narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Posiadanie znacznych ilości narkotyków zagrożone jest z kolei karą od 6 miesięcy do 8 lat. Ostatecznie o nałożonej karze decyduje sąd, który w przypadku posiadania minimalnych ilości może orzec karę grzywny, a także ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1 roku.

W przypadku incydentalnego posiadania małych ilości narkotyków, sprawca może wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania, na okres próby od 1 roku do 2 lat. Sąd może przychylić się do takiego wniosku, jeśli sprawca przyzna się do winy, dobrowolnie podda się karze, a szkodliwość społeczna jego czynu, nie będzie znacząca.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585