Jazda pod wpływem

HOME Zakres usług Prawo karne Jazda pod wpływem

Jazda pod wpływem

Jazda pod wpływem alkoholu to jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń. Najczęściej wykroczenie to popełniane jest nieświadomie. Zdarzają się jednak przypadki, gdy sprawca ma świadomość bycia pod wpływem alkoholu, a mimo to nie rezygnuje z popełnienia wykroczenia.

W Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila, czyli 0,10 mg/dm3. Kierując pojazdem przy stężeniu od 0,2 do 0,5 promila popełnione zostaje wykroczenie, za które zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń zostaje nałożona kara:

Inaczej ma się rzecz, gdy kierowca prowadzi pojazd mechaniczny będąc w stanie nietrzeźwości. Stan nietrzeźwości to stan, w którym stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości podlega karze na podstawie art. 178A Kodeksu karnego i zagrożone jest karą:

 

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585