Kiedy 26 dni urlopu

HOME Zakres usług Prawo pracy Kiedy 26 dni urlopu

Kiedy 26 dni urlopu

Wiele osób zastanawia się nad tym, kiedy przysługuje im 26 dni urlopu. Kwestia ta sprecyzowana jest przez Kodeks pracy, który wskazuje, iż taki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom, które mają 10-cio letni staż pracy.

Dodatkowo art. 155 § 1 Kodeksu pracy mówi o okresach nauki, które można uwzględnić obliczając swój staż pracy. Do stażu pracy za ukończenie każdej ze szkół zaliczamy:

Istotny jest fakt, iż okresów tych nie należy sumować. Do stażu pracy doliczamy tylko te szkoły, których ukończenie zostało potwierdzone. Jeśli chodzi o dwustopniowy tryb nauki w szkołach wyższych to pamiętać należy, iż już dyplom licencjata gwarantuje nam możliwość dodania 8 lat do stażu pracy. Jeśli pracownik w tym samym okresie był zatrudniony i pobierał naukę, to do stażu pracy wlicza się okres, który jest dla niego korzystniejszy.

Bardzo często zdarza się, że pracownik uzyskuje prawo do 26 dni urlopu w trakcie roku kalendarzowego, np. w lipcu. Wówczas po osiągnięciu stażu 10 lat pracy przysługuje mu tzw. urlop uzupełniający w wymiarze 6 dni.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585