Nabycie spadku

HOME Zakres usług Prawo spadkowe Nabycie spadku

Nabycie spadku

Kwestie nabywania spadków reguluje Kodeks cywilny. Według art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego nabycie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Jednak, by móc rozporządzać spadkiem oraz by udokumentować nabycie spadku wobec osób trzecich, trzeba uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku to dokument sporządzany przez sąd właściwy. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany jest z kolei przez notariusza i może być przygotowany na terenie całego kraju.

Większość osób decyduje się na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Istnieją jednak sytuacje, w których sporządzenie takiego aktu jest niemożliwe. Dzieje się tak gdy:

Jeśli występuje jedna z powyższych sytuacji, spadkobierca musi wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

Jeśli pomiędzy spadkobiercami nie istnieją nieporozumienia w kwestii spadku, a także jeśli złożyli już oni stosowne oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, możliwe jest stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia. W innych przypadkach stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia może nastąpić dopiero po 6 miesiącach od daty śmierci spadkodawcy.

Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku wystąpić może każda osoba, która ma w tym interes. Sądem właściwym dla złożenia takiego wniosku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Jako pismo procesowe, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musi zawierać:

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585