Odrzucenie spadku

HOME Zakres usług Prawo spadkowe Odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku

Spadkobiorca ma 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku lub też ogłoszenia testamentu na to, by złożyć swoje oświadczenie dotyczące sposobu przyjęcia spadku. Spadkobiorca może bowiem przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub też może spadek odrzucić. Jeśli w tym terminie spadkobiorca nie złoży takiego oświadczenia następuje domniemanie, iż przyjął spadek wprost. Oznacza to w praktyce, że spadkobiorca przyjmuje spadek w całości, wraz z ewentualnymi długami spadkodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uprawniona do spadku jest osoba małoletnia. Wówczas przyjmuje się, że przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeśli spadkobiorca w późniejszym terminie udowodni, iż nigdy nie powziął wiedzy o tym, że jest uprawniony do spadku, to założone wcześniej oświadczenie woli o przyjęciu spadku wprost jest nieważne, a termin 6 miesięcy biegnie od dnia, w którym taką wiedzę powziął.

Termin 6 miesięcy biegnie też nieco inaczej w momencie, gdy spadkobiorca odrzuca spadek. Wówczas powołani w jego miejsce spadkobiercy ustawowi mają kolejne 6 miesięcy na złożenie oświadczenia woli co do spadku. Dla nich termin 6 miesięcy biegnie od dnia, w którym powzięli wiedzę, że pierwotny spadkobierca odrzucił spadek. Udział spadkowy po spadkobiercy, który odrzucił spadek przysługuje:

W przypadku dziedziczenia z testamentu, jeśli jeden ze spadkobierców odrzuca spadek, to przysługującą mu część dziedziczą po nim jedynie spadkobiercy ustawowi.

Pamiętać trzeba, że wszelkie oświadczenia związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku w imieniu małoletnich składane są przez ich opiekunów prawnych, za zgodą sądu rodzinnego.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585