Opłata adiacencka

HOME Zakres usług Prawo administracyjne Opłata adiacencka

Opłata adiacencka

Opłata adiacencka to opłata  naliczana z tytułu:

Opłata adiacencka najczęściej jest opłatą jednorazową. Istnieje jednak możliwość rozłożenia tej płatności na raty, płacone przez okres 10 lat. By opłata adiacencka mogła zostać nałożona rada gminy musi podjąć stosowną uchwałę, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta muszą wydać odpowiednią decyzję. Dodatkowo musi nastąpić określone zdarzenie, które spowoduje wzrost wartości nieruchomości.

Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi:

Opłata adiacencka naliczana jest na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Pamiętać należy, że opłata adiacencka nie jest naliczana, gdy wzrost wartości nieruchomości dotyczy nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele leśne bądź też rolne.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585