Postępowanie egzekucyjne

HOME Zakres usług Prawo administracyjne Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

By chronić interesy wierzyciela prawodawca stworzył możliwość przymusowej egzekucji roszczeń. Jest to tzw. postępowanie egzekucyjne. W postępowaniu egzekucyjnym dochodzone mogą być roszczenia, które zostały potwierdzone tytułem wykonawczym zwanym też tytułem egzekucyjnym.

By postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte, niezbędny jest wniosek wierzyciela. Wniosek taki powinien zawierać zakres egzekucji, a także sposób jej prowadzenia. Wskazać należy również adres dłużnika i jego majątek. Wniosek wraz z tytułem wykonawczym stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

By wierzyciel mógł uzyskać należne mu świadczenie, możliwe jest zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu, które określa polskie prawo. Środki przymusu dotyczyć mogą majątku dłużnika lub też mogą wymuszać na dłużniku pewne zachowanie.

W postępowaniu egzekucyjnym dopuszczalne jest składanie przez dłużnika tzw. powództw przeciwegzekucyjnych oraz skarg na czynności komornicze. Możliwość wnoszenia powództw przeciwegzekucyjnych i skarg na czynności komornicze ma na celu ochronę interesów dłużnika, wobec którego tytuł wykonawczy został wystawiony niesłusznie.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585