Praca w warunkach szkodliwych

HOME Zakres usług Prawo pracy Praca w warunkach szkodliwych

Praca w warunkach szkodliwych

Praca w szkodliwych warunkach często mylona jest z pracą w warunkach szczególnych. Nie są to pojęcia tożsame i należy o tym pamiętać, gdyż to praca w szczególnych warunkach daje pracownikom prawo do emerytury pomostowej. Za pracę w szkodliwych warunkach może ewentualnie przysługiwać dodatek, wypłacany jednak jedynie na podstawie wewnętrznego regulaminu pracy i wynagradzania.

Wypłata dodatkowych świadczeń za pracę w szkodliwych warunkach nie jest regulowana kodeksowo. To dobra wola pracodawcy lub wynik negocjacji ze związkami zawodowymi. W praktyce dodatki tego rodzaju wypłacane są w dużych firmach. Małe, prywatne firmy odchodzą od tego rodzaju dodatków.

Praca w szczególnych warunkach uprawnia do ubiegania się o emeryturę pomostową. By ubiegać się o takie świadczenie pracownik musi spełnić szereg warunków. Świadczenie z tytułu emerytury pomostowej przysługuje pracownikom, którzy:

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585