Przedawnienie roszczeń spadkowych

HOME Zakres usług Prawo spadkowe Przedawnienie roszczeń spadkowych

Przedawnienie roszczeń spadkowych

Chociaż termin "przedawnienie roszczeń spadkowych" pojawia się bardzo często to zgodnie z przepisami prawa spadkowego, nie jest on prawdziwy i pozostaje jedynie skrótem myślowym powszechnie stosowanym. Spadek nie jest powiązany z żadną czynnością prawną. Powstaje z mocy prawa i uprawnia do dziedziczenia. Jednakże po pewnym czasie część uprawnień związanych z dziedziczeniem może się przedawnić. I w takim sensie należy rozumieć "przedawnienie spadku".

Objęcie spadku następuje w dniu śmierci spadkodawcy. Jest to tzw. dzień otwarcia spadku. Od tego czasu spadkobiercy nabierają praw do spadku. Czynności takie jak poświadczenie dziedziczenia czy też stwierdzenia nabycia spadku mają jedynie charakter formalny i są potwierdzeniem nabycia praw przez spadkobierców. Zarówno poświadczenie dziedziczenia jak i stwierdzenie nabycia spadku mogą być dokonane w późniejszym okresie. Również dział spadku może być oddalony w czasie i nie musi nastąpić zaraz po otwarciu spadku.

Ustawodawca nie dopuszcza możliwości przedawnienia samego spadku. Jednakże upływ czasu może spowodować utratę pewnych uprawnień przez spadkobiorcę lub inną osobę uprawnioną do spadku.

Najważniejszym z uprawnień, które może utracić spadkobiorca, jest uprawnienie do podjęcia decyzji o sposobie przyjęcia spadku. Spadkobiorca ma 6 miesięcy na to, by złożyć oświadczenie czy przyjmuje spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy też odrzuca spadek. Okres 6 miesięcy liczony jest od dnia, gdy spadkobiorca posiadł wiedzę o podstawie dziedziczenia. W praktyce termin 6 miesięcy liczony jest od dnia otwarcia spadku lub ogłoszenia testamentu (jeśli takowy jest). Po tym czasie domniemywa się, iż spadkobiorca spadek przyjął spadek wprost. Oczywiście jeśli w przyszłości spadkobiorca udowodni, iż takiej wiedzy nie powziął, domniemane oświadczenie woli o przyjęciu spadku wprost, staje się oświadczeniem woli obarczonym błędem i jako takie, nie ma mocy prawnej.

Nieco inaczej wygląda kwestia zachowku. Uprawnienie do zachowku przedawnia się bowiem po 3 latach od ogłoszenia testamentu lub dnia otwarcia spadku.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585