Przyjęcie spadku

HOME Zakres usług Prawo spadkowe Przyjęcie spadku

Przyjęcie spadku

Od dnia otwarcia spadku lub dnia ogłoszenia testamentu spadkobiorca ma 6 miesięcy na to, by spadek przyjąć wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub też spadek odrzucić. Spadkobiorca składa swoje oświadczenie woli przed sądem lub notariuszem.  Jeśli w tym okresie spadkobiorca nie złoży oświadczenia woli, przyjmuje się, iż przyjmuje on spadek wprost. Wyjątkiem jest sytuacja, w której do spadku uprawniona jest osoba małoletnia. Wówczas przyjmuje się, iż przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Co to w praktyce oznacza?

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobiorca przyjmuje spadek w całości, bez żadnych ograniczeń. Takie przyjęcie spadku oznacza przyjęcie również długów spadkowych. Za ewentualne długi spadkobiorca odpowiada nie tylko do wartości majątku, który dziedziczy, ale także ponad to.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza różni się od przyjęcia wprost zakresem odpowiedzialności za ewentualne długi spadkodawcy. Takie przyjęcie oznacza, że spadkobiorca odpowiada za długi jedynie do wysokości wartości spadku. Pamiętać trzeba, że przyjęcie spadku wraz dobrodziejstwem inwentarza wymusza na spadkobiorcy stworzenie spisu inwentarza oraz oszacowania jego wartości. Spisu takiego dokonuje komornik. Opłatę za ten spis ponosi spadkobiorca.

Oświadczenie o przyjęciu spadku może być złożone:

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585