Staż

HOME Zakres usług Prawo pracy Staż

Staż

Staż to jedna z najpopularniejszych form zdobywania doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji na rynku pracy. Duże koncerny prowadzą swoje własne programy stażowe, jednak najczęściej mówiąc o stażu mamy na myśli staż organizowany przez urzędy pracy. Wbrew powszechnej opinii staż nie jest "bezsensowny" i nie prowadzi do "wykorzystywania pracownika". Wręcz przeciwnie. Staż to świetna okazja do tego, by zdobyć nowe umiejętności oraz zaprezentować się pracodawcy jako rzetelny i kompetentny pracownik.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych określają, które osoby mają szansę na to, by uzyskać skierowanie na staż z urzędu pracy oraz na jakich zasadach.

Szansę na odbycie stażu mają osoby, które spełniają przynajmniej jedno z przedstawionych kryteriów:

Stażysta podczas odbywania stażu nabywa prawo do tzw. stypendium stażowego, które aktualnie wynosi 913,70 zł brutto. Uzyskuje również prawo do urlopu w wymiarze 2 dni za każde przepracowane 30 dni.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585