Urlop wypoczynkowy

HOME Zakres usług Prawo pracy Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy przysługuje osobom, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Nie wszystkim pracownikom przysługuje taki sam wymiar urlopu wypoczynkowego. Wymiar tego urlopu zależny jest od stażu pracy. Według Kodeksu pracy każdy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku, w którym uzyskał on do tego prawo.

W zależności od tego czy dla pracownika w danym roku kalendarzowym jest to pierwsza praca, czy kolejna, odrobinę inaczej naliczane są przysługujące dni wolne. Jeśli pracownik podejmuje swoją pierwszą w roku kalendarzowym pracę, to przysługujący urlop naliczany jest wraz z kolejnymi upływającymi miesiącami pracy. Za każdy przepracowany miesiąc pracownik zyskuje 1/12 urlopu przysługującego mu urlopu.

Przysługujący wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. Wynosi on:

Pamiętać należy, że do stażu pracy wliczane są nie tylko wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, ale również niektóre okresy nauki szkolnej. Do stażu pracy należy doliczyć odpowiednio po:

Istotnym pozostaje fakt, że do stażu pracy wliczany jest okres nauki tylko w jednej szkole. Lata nauki nie sumują się.

Udzielenie urlopu następuje na wniosek pracownika. Jednak pracodawca nie zawsze musi wyrazić zgodę na urlop. Zwłaszcza jeśli urlop pracownika wpłynąłby niekorzystnie na działanie firmy. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest tworzenie na początku roku kalendarzowego planów urlopowych, w których pracownicy deklarują okresy, w których chcieliby wziąć dni wolne. Urlop może być wykorzystany w wybranych przez pracownika proporcjach. Kodeks pracy zastrzega jednak, że jedna z części urlopu musi wynosić minimum 14 dni kalendarzowych. Poza planem urlopowym pracownikowi przysługują 4 dni na żądanie. Urlop taki pracownik musi zgłosić najpóźniej w dniu, kiedy nie stawia się do pracy. Te 4 dni wolne traktowane są wyjątkowo i pracodawca nie musi wyrażać zgody na ich wykorzystanie.
Za czas urlopu pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jak za czas pracy w tym samym okresie.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585