Wypowiedzenie umowy

HOME Zakres usług Prawo pracy Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o świadczenie stosunku pracy łączącej pracownika i pracodawcę. Jest to tzw. wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie takie jest czynnością jednostronną. By wypowiedzenie umowy o pracę było skuteczne, musi być oparte na odpowiednich przepisach prawa.

W związku z tym, iż wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronna, może zostać złożone przez pracownika, jak i pracodawcę. Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną. W przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązywna jest z inicjatywy pracodawcy, wypowiedzenie musi zawierać szereg pouczeń o prawach, które przysługuję pracownikowi w związku z takim wypowiedzeniem. Dodatkowo wypowiedzenie, które dotyczy umowy na czas nieokreślony, koniecznie musi zawierać przyczynę zwolnienia.

Realizacja wypowiedzenia umowy o pracę nie jest natychmiastowa. Każdorazowo obowiązuje bowiem tzw. okres wypowiedzenia, który uzależniony jest od rodzaju wypowiadanej umowy oraz okresu przepracowanego przez pracownika. Okresy te wynoszą:

Pracownikowi, który nie zgadza się wypowiedzeniem umowy o pracę przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy lub też roszczenie odszkodowawcze. Roszczenia takie dochodzone są przed sądem pracy.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585