Zachowek

HOME Zakres usług Prawo spadkowe Zachowek

Zachowek

Kodeks cywilny gwarantuje spadkobiercom ustawowym udział w spadku nawet wówczas, gdy zostali oni go pozbawienie przez spadkodawcę. W takiej sytuacji spadkobiercy ustawowi mają możliwość dochodzenia swojej części spadku przed sądem.

Masę spadkową, od której naliczany jest zachowek, stanowi majątek pozostawiony przez spadkodawcę, a także darowizny przekazane przez spadkodawcę spadkobiercom. Zachowek najczęściej jest świadczeniem pieniężnym. Wypłata zachowku "w naturze" jest możliwa tylko wówczas, gdy strony dojdą do porozumienia w tym zakresie.

Podkreślić trzeba, że nie wszyscy uprawnienia są do zachowku. Uprawnionymi do zachowku są:

Do grupy osób, które mogą wystąpić o zachowek nie należy rodzeństwo spadkodawcy. Zachowek nie należy się również:

W sytuacjach, gdy zstępny spadkodawcy zostaje pozbawiony prawa do zachowku, uprawnieni do niego stają się jego zstępni.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585