Kontakty z dzieckiem

HOME Zakres usług Prawo rodzinne Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Podczas rozprawy rozwodowej sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o wielu kwestiach związanych z kończącym się małżeństwem. Jedną z tych kwestii są kontakty rodziców z małoletnim dzieckiem.

W sytuacji, gdy pomiędzy rozwodzącymi się stronami jest porozumienie w kwestii opieki nad dzieckiem, sąd pozostawia władzę rodzicielską każdej ze stron. Kwestia ustalenia kontaktów pozostaje wówczas do ustalenia między rodzicami, na drodze wzajemnego porozumienia.

Inaczej rzecz wygląda, gdy strony nie mogą dojść między sobą do porozumienia lub gdy sąd postanawia ograniczyć lub odebrać prawa rodzicielskie stronie lub stronom. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, sąd, który rozstrzygał w kwestii rozwodu i władzy rodzicielskiej nie ma kompetencji do tego, by rozstrzygać w kwestii ustalenia kontaktów. Odpowiednią instancją jest sąd opiekuńczy.

Dla sądu najważniejsze zawsze pozostaje dobro dziecka małoletniego. Dlatego niezależnie od powierzonej stronom władzy rodzicielskiej, rodzice i dzieci mają prawo utrzymywania kontaktów ze sobą. Kontakty te jednak w niektórych przypadkach regulowane są przez sąd, np. ustalane jest miejsce kontaktu, godziny spotkań itp.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585