Podział majątku

HOME Zakres usług Prawo rodzinne Podział majątku

Podział majątku

Podział majątku to procedura, która najczęściej towarzyszy postępowaniom rozwodowym. Rozwodzący się małżonkowie zazwyczaj chcą podzielić majątek wspólny. Nie ma problemu, gdy obie strony zgadzają się co do tego, w jaki sposób tenże majątek ma być podzielony. Niestety w większości wypadków to sąd ustala podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej.

Istotny dla stron postępowania jest fakt, że żądanie dotyczące takiego podziału nie ulega przedawnieniu. Strony powinny pamiętać również, że podział majątku nie oznacza podziału "po połowie". By sąd mógł orzec podział majątku niezbędne jest złożenie do sądu odpowiedniego wniosku. Wniosek taki musi spełniać wymogi pisma procesowego. Dodatkowo w uzasadnieniu należy wskazać podstawę ustania wspólności majątkowej, żądanie podziału oraz wskazać majątek, którego wniosek dotyczy. Sądowy podział majątku dotyczy zazwyczaj całości majątku wspólnego.

W toku sprawy o podział majątku każda ze stron ma prawo do:

Pamiętać trzeba, że roszczenie nierównego podziału majątku może być zgłaszane tylko przed sądem I instancji. W momencie, gdy postanowienie sądu w sprawie podziału majątku uprawomocni się, dochodzenie w/w roszczeń nie będzie już możliwe.

Dla osób dochodzących swoich roszczeń ważny powinien być również fakt, iż do udowodnienia twierdzeń zobowiązana jest ta strona, która wywodzi z nich prawa dla siebie.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585