Pozbawienie władzy rodzicielskiej

HOME Zakres usług Prawo rodzinne Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Terminem władza rodzicielska określany jest całokształt praw i obowiązków, które dotyczą rodziców względem dziecka. W niektórych przypadkach rodzice mogą być sądownie pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej wydawane jest przez sąd rodzinny. Jeśli istnieją przyczyny, dla których władza rodzicielska nie może być sprawowana w sposób właściwy, obowiązkiem sądu jest pozbawianie rodziców tejże władzy. Sprawy o pozbawienie praw rodzicielskich toczą się w trybie nieprocesowym. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej składany jest najczęściej z urzędu, jednak uprawnieni są do tego także sami rodzice. W niektórych przypadkach pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej orzekane jest przy okazji wyroku orzekającego rozwód lub separację.

Pozbawieniu władzy rodzicielskiej muszą towarzyszyć odpowiednie przesłanki, takie jak:

Władzy rodzicielskiej mogą być pozbawieni oboje rodzice lub też tylko jedno z nich. Pozbawienie władzy rodzicielskiej w praktyce oznacza, że rodzic nie ma prawa ingerować w żadne sprawy dziecka, nie ma prawa go reprezentować, ani zarządzać jego majątkiem. Pamiętać trzeba, że pozbawienie władzy rodzicielskiej absolutnie nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego, a także nie pozbawia rodzica możliwości kontaktów z dzieckiem.

Jeśli przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej ustanie, istnieje możliwość jej przywrócenia.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585