Podwyższenie alimentów

HOME Zakres usług Prawo rodzinne Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Alimenty zasądzane są podczas rozprawy rozwodowej. Najczęściej zasądzane są na rzecz małoletnich dzieci, ale nie zawsze. Jeśli sytuacja tego wymaga sąd może zasądzić alimenty na rzecz byłego współmałżonka. Kwota alimentów zasądzona przez sąd odpowiada usprawiedliwionym potrzebom alimentowanego, a także możliwościom zarobkowym i majątkowym strony, która będzie musiała spełniać obowiązek alimentacyjny. Oczywiście z czasem mogą zmienić się zarówno potrzeby, jak i możliwość zarobkowe. Dlatego prawo przewiduje możliwość złożenia pozwu o podwyższenie alimentów.

Wbrew powszechnej opinii pozew o alimenty może zostać złożony w każdym momencie. Przepisy prawa nie określają "co ile" można go złożyć .Warunkiem zasadności pozwu jest wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub wzrost możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Pamiętać należy, że podstawę do podwyższenia alimentów stanowić może jedna z w/w przesłanek. Nie muszą one zaistnieć równolegle. Jednakże każda z przesłanek musi mieć charakter istotny.

Podobnie jak w przypadku pozwu o obniżenie alimentów, pozew o podwyższenie alimentów musi być odpowiednio uargumentowany, a przesłanki, które stanowią podstawę złożenia pozwu warto udokumentować.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585