Opieka nad dzieckiem

HOME Zakres usług Prawo rodzinne Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem

Podczas rozprawy rozwodowej jedną z rozpatrywanych kwestii jest kwestia dotycząca opieki nad małoletnim dzieckiem, jeśli pojawiło się ono w związku. Jeśli oboje rodziców przedstawia wspólne porozumienie wychowawcze, prawo do pełnej władzy rodzicielskiej może zachować każde z rodziców. Takie porozumienie musi być zaakceptowane przez sąd. Pamiętać należy, że najważniejsze dla sądu jest zawsze dobro dziecka. Jeśli pełnia praw rodzicielskich dla obojga rodziców spowoduje, iż dziecko będzie miało zapewnione istotne elementy wychowania, to sąd przychyla się do porozumienia rodziców.

Jeśli pomiędzy rodzicami nie ma takiego porozumienia lub też istnieją inne przyczyny uniemożliwiające powierzenie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, sąd określa indywidualnie dla każdej ze stron obowiązki i prawa względem dziecka. Wówczas mówimy o ograniczonej władzy rodzicielskiej. Nawet jeśli wobec jednej ze stron orzeczona zostaje ograniczona władza rodzicielska, sąd może dodatkowo zastrzec w wyroku, iż pewne kwestie związane z opieką nad dzieckiem będą wymagały zgody obojga rodziców. Chodzi tu zazwyczaj o tak istotne rzeczy jak: miejsce pobytu dziecka, leczenie dziecka, edukacja dziecka.
Gdy zachodzą ku temu istotne przesłanki, sąd podczas rozprawy rozwodowej może również odebrać jednej lub obu stronom prawa rodzicielskie.

Zgodnie z orzecznictwem Sądy Najwyższego, sąd rozpatrujących sprawę rozwodową rozstrzyga kwestie związane z władzą rodzicielską, jednak nie rozstrzyga kwestii prawa do widzeń z małoletnim. O tej kwestii decyduje sąd opiekuńczy, który ma prawo decydować o sposobie i czasie widzeń. Jeśli pomiędzy rodzicami dziecka nie ma zgody co do kwestii utrzymywania kontaktów, sąd opiekuńczy ma prawo wprowadzić swoje ustalenia.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585