Ustalenie miejsca pobytu dziecka

HOME Zakres usług Prawo rodzinne Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Ustalenie miejsca pobytu dziecka

Zgodnie z art. 26 Kodeku cywilnego miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkiwania rodziców, a jeśli któreś z rodziców zostaje pozbawione władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkiwania rodzica, który posiada władzę rodzicielską.

W przypadku, gdy rodzice dziecka zamieszkują wspólnie i posiadają pełną władzę rodzicielską, ustalenie miejsca pobytu dziecka nie stanowi problemu. Mieszka ono po prostu z rodzicami. Problemy pojawić się mogą w sytuacji, gdy rodzice dziecka nie mieszkają razem, a dodatkowo rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii. Wówczas kwestię ustalenia miejsca pobytu dziecka reguluje sąd rodzinny. By sąd orzekł, gdzie ma zamieszkiwać dziecko, należy złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Wniosek ten musi spełniać wymogi pisma procesowego.

Pamiętać należy, że orzeczenie o miejscu pobytu dziecka może być zmienione każdorazowo, gdy wymaga tego dobro dziecka.

Mimo tego, że w potocznym rozumieniu miejsce pobytu i miejsce zamieszkania są tożsame, to istotnie tak nie jest. Miejsce zamieszkania dziecka oznacza konkretną miejscowość, z kolei miejsce pobytu – konkretny adres.

Kwestia miejsca pobytu i zamieszkania dziecka jest również rozpatrywana w postępowaniu rozwodowym.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585