Obniżenie alimentów

HOME Zakres usług Prawo rodzinne Obniżenie alimentów

Obniżenie alimentów

Sąd podczas rozprawy rozwodowej orzeka nie tylko o zakończeniu wspólnoty między małżonkami, ale także rozpatruje kwestie związane z małoletnimi dziećmi, które pojawiły się w związku. W kwestii dzieci sąd rozstrzyga zagadnienia związane z pełnieniem władzy rodzicielskiej, a także kwestie związane z ponoszeniem kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Kwota, która zostaje zasądzona w celu zaspokojenia potrzeb dziecka, to tzw. alimenty. Jej wysokość zależy od wielu czynników, ale głównie są to potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodzica, który objęty będzie obowiązkiem alimentacyjnym.

Zdarzyć się może tak, że w miarę upływu czasu kwota zasądzona na rzecz małoletniego, z różnych przyczyn stanie się kwotą zbyt wysoką. Wówczas rodzic objęty obowiązkiem alimentacyjnym może  wnieść pozew o zmniejszenie wysokości alimentów.

Kodeks rodzinny przewiduje szereg sytuacji, w których orzeczone może zostać obniżenie alimentów. Należą do nich:

Należy pamiętać, że zmiany, o których wspomina Kodeks rodzinny muszą mieć charakter istotny, a nie marginalny. Składając pozew o zmniejszenie alimentów w uzasadnieniu warto wykazać zaistnienie przesłanek, które będą przemawiały za zasadnością pozwu, a także dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające te przesłanki.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585