Odwołanie darowizny

HOME Zakres usług Prawo cywilne Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

Darowizna to jedna z umów opartych na prawie cywilnym. Darowizna ma charakter nieodpłatny. Polega na przekazaniu obdarowanemu korzyści, które pochodzą z majątku darczyńcy. Przedmiotem darowizny mogą być zarówno prawa majątkowe, jak i prawa, które mają wartość dla stron umowy. Darowizna powinna być dokonana w formie aktu notarialnego.

Polskie prawo dopuszcza odwołanie darowizny, nawet w kilka lat po jej dokonaniu. Odwołanie darowizny musi być jednak oparte na zaistnieniu konkretnej przesłanki, w tym przypadku, gdy obdarowany dopuszcza się rażącej niewdzięczności względem darczyńcy. Pamiętać trzeba, że odwołanie darowizny jest czynnością nadzwyczajną i przesłanka rażącej niewdzięczności musi być dobrze uzasadniona. Wśród takich uzasadnień pojawić się mogą m.in.:

Samo odwołanie darowizny następuje podczas pisemnego złożenia oświadczenia o odwołaniu darowizny. Darczyńca w piśmie powinien zawrzeć samo oświadczenie, ale także jego uzasadnienie. Warto również w piśmie zawrzeć żądanie zwrotu przedmiotu. Takie pismo darczyńca powinien złożyć obdarowanemu. Samo złożenie oświadczenia o odwołaniu darowizny nie przyznaje darczyńcy ponownych praw do przedmiotu darowizny. Odmowa zwrotu przedmiotu darowizny uprawnia darczyńcę do wytoczenia powództwa przeciwko obdarowanemu.

Odwołanie darowizny musi nastąpić w ciągu 1 roku od dnia, gdy darczyńca posiadł wiedze o rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585