Wypowiedzenie umowy

HOME Zakres usług Prawo cywilne Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy

Wypowiedzenie umowy cywilnej może odbyć się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub zawartych w umowie postanowień. Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy dla swej skuteczności nie wymaga akceptacji drugiej strony umowy. Termin wypowiedzenia zależny jest od rodzaju umowy, zapisów Kodeksu cywilnego oraz indywidualnych zapisów.

Pamiętać należy, że jeśli umowa dotyczy świadczeń ciągłych i została zawarta na czas nieoznaczony, a w treści brak jest informacji o terminach wypowiedzenia, to zgodnie z art.365 Kodeksu cywilnego, może ona zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa ulega rozwiązaniu po upłynięciu terminu wypowiedzenia.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585