Zaniżone odszkodowanie

HOME Zakres usług Prawo cywilne Zaniżone odszkodowanie

Zaniżone odszkodowanie

Niejednokrotnie osoba pokrzywdzona, której należy się wypłata odszkodowania z OC sprawcy, otrzymuje zaniżone odszkodowanie. Dotyczy to zwłaszcza szkód majątkowych. Osoby pokrzywdzone, które uważają, że przyznane im odszkodowanie jest zaniżone, mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Roszczenia z tytułu zaniżonego odszkodowania dochodzić mogą osoby pokrzywdzone w okresie 3 lat od daty zaistnienia zdarzenia, którym zostało wypłacone odszkodowanie z OC sprawcy, ale nie zostały wystawione rachunki lub faktury VAT.

Firmy ubezpieczeniowe bardzo często rozliczają szkody na podstawie zaniżonych cenników. Tworzone przez firmy ubezpieczeniowe kosztorysy są zupełnie nieadekwatne do rzeczywistych strat, jakie poniósł poszkodowany. Niejednokrotnie firmy ubezpieczeniowe wymuszają na osobach poszkodowanych dostarczenie pełnych faktur dotyczących np. naprawy pojazdu i od przedstawienia tychże faktur uzależniają wypłatę pełnego odszkodowania. Pamiętać trzeba, że osoba poszkodowana ma prawo otrzymać pełne odszkodowanie, niezależnie od tego czy będzie chciała za otrzymane z odszkodowania pieniądze naprawić swoją szkodę czy nie.

Toczące się przed sądem sprawy dotyczące wypłaty pełnej kwoty odszkodowania nie są proste i mogą trochę potrwać. Jeśli się na nie decydujemy warto jest zainwestować w profesjonalnego pełnomocnika oraz biegłego.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585