Odszkodowanie za wypadek

HOME Zakres usług Prawo cywilne Odszkodowanie za wypadek

Odszkodowanie za wypadek

Praktycznie za każdy wypadek może należeć się nam odszkodowanie. Najczęściej wypłacanymi odszkodowaniami są odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Inne to odszkodowania za wypadki w pracy, za granicą, za błędy lekarskie.

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od uszczerbku jaki poniósł poszkodowany, a także od rodzaju i wysokości polisy, którą objęty jest poszkodowany.

W przypadku odszkodowania za wypadek komunikacyjny, najczęściej wypłacane jest ono z OC sprawcy. Odszkodowanie z tego tytułu należy się samemu poszkodowanemu, a w przypadku jego śmierci jego najbliższym. Wówczas odszkodowanie za wypadek określane jest jako zadośćuczynienie.

Jeśli chodzi o wypadki w pracy, to odszkodowanie podstawowe wypłacane jest z funduszu ZUS. Poszkodowany ma prawo dochodzić również odszkodowania od pracodawcy.

Odszkodowania za wypadki za granicą wypłacane są zazwyczaj na podstawie indywidualnie zawartych umów ubezpieczeniowych. Dodatkowego odszkodowania można dochodzić od sprawcy wypadku.

W przypadku błędów lekarskich, podobnie jak w przypadku wypadków komunikacyjnych, odszkodowanie wypłacane jest z OC sprawcy. Odszkodowania domagać może się sam poszkodowany lub jego rodzina – w postaci zadośćuczynienia.

Podczas dochodzenia roszczeń odszkodowawczych warto walczyć o elementy takie jak:

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585