Wypadek przy pracy

HOME Zakres usług Prawo cywilne Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy to nagłe, nieplanowane zdarzenie, które ma miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych, a które prowadzi do urazu. Jeśli wykonywanie obowiązków służbowych powiązane jest z koniecznością przebywania poza miejscem pracy lub pozostawania do dyspozycji pracodawcy, to wówczas jako wypadek przy pracy kwalifikuje się także zdarzenie, które wystąpiło poza miejscem pracy. Niezależnie od tego czy zdarzenie wystąpi w miejscu pracy, czy w niektórych przypadkach poza miejscem pracy,  musi mieć ono przyczynę zewnętrzną.

Ustawodawca niektóre zdarzenia traktuje jako zdarzenia równe wypadkom. Są to np. zdarzenia zaistniałe podczas podróży służbowej, podczas stażu lub szkolenia, odbywania służby zastępczej i inne.

Każdy wypadek przy pracy powinien być niezwłocznie zgłoszony pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wypadkowe oraz sporządzić protokół. Postępowanie prowadzone jest przez zespół powypadkowy, który najczęściej składa się ze specjalisty BHP oraz przedstawiciela załogi. Protokół powypadkowy sporządzany jest na piśmie i przechowywany w dokumentacji firmowej 10 lat.

W przypadku wypadków ciężkich lub śmiertelnych lub też, gdy wypadkowi ulegają co najmniej dwie osoby, obowiązkowe jest poinformowanie o zaistniałej sytuacji prokuratury oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Za wypadek przy pracy osobie poszkodowanej należy się szereg świadczeń, takich jak m.in.:

Pamiętać należy, że świadczenia za wypadek przy pracy nie przysługują osobom, które przyczyniły się do wypadku poprzez naruszenie przepisów BHP lub które uległy wypadkowi po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Wszelkie prawa do świadczeń przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia zdarzenia lub też dnia złożenia wniosku o świadczenie.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585