Stalking czyli uporczywe nękanie

HOME Zakres usług Prawo cywilne Stalking czyli uporczywe nękanie

Stalking czyli uporczywe nękanie

Stalking czyli uporczywe nękanie to jedno z najszybciej pod względem liczby rosnące przestępstwo. Zagrożone ono jest karą nawet do 10 lat w przypadku kiedy czyn taki doprowadza do odebrania sobie życia przez osobę przesladowaną. Za uporczywe nękanie może być uznane każde działanie majace na celu upokorzenie i dezorganizacja życia osoby, a także podszywanie się pod nią na przykład na portalach społecznościowych. Czynność stalkingu polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu innej osoby, u której wywołuje to poczucie zagrożenia lub istotnie narusza prywatność.

Art. 190a. Uporczywe nękanie - stalking


Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozba­wienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585