Odszkodowanie za bezumowne korzystanie

HOME Zakres usług Prawo cywilne Odszkodowanie za bezumowne korzystanie

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie

W sierpniu 2008 wprowadzone zostały przepisy dotyczące służebności przesyłu. Stanowią one o konieczności podpisywania umów w formie aktu notarialnego pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami przesyłowymi. Jeśli taka umowa nie zostanie zawarta, właściciel nieruchomości ma prawo do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jego własności. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości należy się również osobom, które na swoich działkach miały posadowione elementy przesyłowe, jeszcze przed wejściem zapisów o służebności przesyłu. Takie wynagrodzenie przysługuje każdemu właścicielowi nieruchomości od dnia jej zakupu, z zastrzeżeniem art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Kodeks cywilny określa bowiem terminy przedawniania roszczeń. Okres przedawnienia dla takich roszczeń wynosi 10 lat.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości ma charakter jednorazowy i obejmuje cały okres, przez który odbywało się bezumowne korzystanie. Przy wyliczaniu wynagrodzenia stosowane są stawki rynkowe określające standardową należność za korzystanie z nieruchomości, a także czas, przez jaki bezumowne korzystanie z nieruchomości się odbywało. Sądy Najwyższe niejednokrotnie wskazywały, że takie wynagrodzenie przysługuje właścicielom nieruchomości.

Jak starać się o takie wynagrodzenie? Dochodzenie roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości należy rozpocząć od wysłania do właściciela urządzeń przesyłowych wezwania, do wskazania podstawy prawnej, poprzez którą jest on upoważniony do korzystania z naszej nieruchomości. Jeśli właściciel nie jest w stanie wskazać takiej podstawy, możemy domagać się odszkodowania. Wówczas do właściciela urządzeń kierujemy kolejne pismo, w którym określamy swoje żądania. Właściciel nieruchomości może domagać się usunięcia urządzeń, zapłaty odszkodowania lub sporządzenia aktu o służebności przesyłu. Do pisma wystarczy dołączyć odpis z KW lub też odpis aktu notarialnego, a także wyrys mapy geodezyjnej z oznaczonymi spornymi urządzeniami. Jeśli właściciel urządzeń zgadza się z żądaniami, wystarczy spisanie odpowiedniej umowy.

Właściciel urządzeń przesyłowych ma jednak prawo nie uwzględnić żądania właściciela nieruchomości. Wówczas pozostaje droga sądowa. Pierwszą drogą jest zazwyczaj skierowanie do sądu zawezwania do próby ugodowej. W tym momencie zostaje przerwany bieg przedawnienia roszczeń nieprzedawnionych, które zawezwanie obejmuje. Zawezwanie niekoniecznie musi przynieść skutek. Wówczas właściciel nieruchomości ma prawo złożyć do sądu pozew o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585