Wypadek drogowy

HOME Zakres usług Prawo cywilne Wypadek drogowy

Wypadek drogowy

Prawo o ruchu drogowym definiuje wypadek drogowy jako zdarzenie drogowe, w wyniku którego uczestnik ruchu ponosi obrażenia ciała, które powodują naruszenie czynności narządów ruchu bądź też rozstrój zdrowia na dłużej niż 7 dni lub też ponosi śmierć.

W przypadku wypadku drogowego niezbędne jest wezwanie na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy policji. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz pozostawić pojazdy w miejscu zdarzenia. Każdy uczestnik wypadku, a także każdy świadek wypadku ma obowiązek w miarę możliwości udzielić pomocy poszkodowanym w wypadku. Warto jeszcze przed przyjazdem policji spisać dane personalne świadków.

Uczestnicy wypadku zobowiązani są do pozostania na miejscu zdarzenia.

Zobacz również:
x

Skontaktuj się z nami:

+48 500 800 584
+48 500 800 585